ТОВ «СПРЕД»

Проведення державної експертизи КСЗІ Депозитарної установи.

Депозитарана установа ТОВ «СПРЕД» Ліцензія ДКЦПФР Серія АВ №376660 від 12 10 2007 р.

Послуги, Які депозитарної установа надає своїм Клієнтам, пов’язані з веденням рахунків в цінних папери та обслуговування операцій за договорами з цінними паперами. Ми пропонуємо Вашій увазі такі послуги депозитарної установи:

  • Відкриття рахунків в цінних папери власникам юридичним и фізичним особам, резидентам и нерезидентам;
  • Обслуговування операцій емітента відносно випущених ним цінних паперів;
  • Відповідальне зберігання цінних паперів в документарній і бездокументарній формі випуску;
  • Виконання функцій номінального утримувача в реєстрі власників іменних цінних паперів, депонованих в депозитарної установи;
  • Регламентування механізмів кредитування і застави цінних паперів прийнятих в обслуговування Національною депозитарною системою України;
  • Надання інформаційно-консультативних послуг з питань обігу цінних паперів у Національній депозитарній системі України.