ТОВ «СІГНІФЕР»

Проведення державної експертизи КСЗІ Депозитарної установи.

Як Депозитарна установа — компанія «Сігніфер» налічує близько 1 тисячі активних клієнтів і є одним з найбільш активних учасників національної депозитарної системи.

Компанія «Сігніфер» входить до Професійної Асоціації Реєстраторів і Депозитаріїв (ПАРД). Компанія «Сігніфер» працює в якості депозитарної установи на підставі ліцензії на здійснення професійної депозитарної діяльності на ринку цінних паперів серії АД 075879, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) 12 жовтня 2013 року.