ТОВ “ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР ПРИДНІПРОВ’Я”

Проведення державної експертизи КСЗІ Депозитарної установи.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Депозитарний Центр« Придніпров’я » здійснює професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарної діяльності, на підставі ліцензії серії АЕ № 294699.

Для виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперів депонентів, депозитарна установа ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ’Я» здійснює такі депозитарні операції:

  • адміністративні операції ;
  • облікові операції ;
  • інформаційні операції .

При здійсненні депозитарної діяльності також можуть надаватись такі послуги:

– із впровадження, обслуговування та підтримки комп’ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах;

– засвідчення довіреностей від фізичних осіб – депонентів депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;

– інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;

– виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії;

– інші послуги, надання яких передбачено законом.